top of page

Elektronisch voorschrift

Hoe lang blijft een voorschrift geldig?

De geldigheidsduur en de terugbetalingsperiode van een voorschrift is standaard 3 maanden min 1 dag. De huisarts kan de geldigheidsdatum van het voorschrift aanpassen gebaseerd op de behoefte van de patiënt (max 1 jaar – 1dag).

Attest voor terugbetaling


Sommige geneesmiddelen vereisen een attest voor terugbetaling van de adviserend geneesheer van de mutualiteit. Je specialist of arts stelt een aanvraag op die je vervolgens moet indienen bij de mutualiteit (kan ook elektronisch). Als je nadien toelating krijgt van de mutualiteit, kan je met het voorschrift je nodige medicatie ophalen in je apotheek.

Bijkomende verzekering

Heb je een bijkomende verzekering of geniet je van een hospitalisatieverzekering? Laat het ons dan weten! Je ontvangt van ons een document met detail van je aankopen dat je kan indienen.

Maximumfactuur


De maximumfactuur (MAF) is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt. Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald.

Bijsluiters

Raadpleeg hier alle bijsluiters voor alle geneesmiddelen. Dit kan voor zowel diergeneeskundige en menselijk gebruik.

bottom of page