top of page

Medicatieschema

Als huisapotheker hebben we een goede kijk op al je medicatie en voedingssupplementen die u inneemt. Een persoonlijk schema van deze medicatie, namelijk een medicatieschema, kan dan helpen om het overzicht te bewaren. Bovendien is het een handig communicatiemiddel tussen de verschillende zorgverstrekkers (arts, specialist, apotheker, thuisverpleging). 

Medicatieschema.jpg

Wij hechten er belang aan dat u duidelijk geïnformeerd wordt over de medicatie die u moet innemen. Wanneer wij uw medicatie afleveren, vertellen wij u over de werking, het beste inname tijdstip en eventuele bijwerkingen die u kan verwachten. Bij onduidelijkheden of vragen zijn wij steeds bereid deze te beantwoorden. Een mediatieschema is een overzicht van de medicijnen en supplementen die u neemt en hoe u ze best inneemt. Wij kunnen op die manier eventuele interacties met andere medicijnen of dubbelmedicatie sneller opsporen.

Het kan in vele gevallen nuttig zijn dat wij voor u een medicatieschema opstellen, wij doen dit gratis en met veel plezier. U krijgt dit schema mee naar huis en wij kunnen het desgewenst delen met andere zorgverleners (arts, ziekenhuis).

Patiënten die chronisch meerdere medicijnen nemen, komen in aanmerking om (gratis) een huisapotheker te kiezen. Indien u dat wenst, willen wij graag uw huisapotheker zijn. Wij begeleiden u bij uw medicatiegebruik door persoonlijk advies te geven en door een up-to-date medicatieschema bij te houden. Wij zijn dan de contactpersoon voor alle informatie over uw medicatie,  met uw huisarts, thuisverpleger of andere zorgverleners.

Het is van belang voor iedere patiënt om medicijnen correct in te nemen. Indien u meerdere medicijnen moet nemen en op verschillende tijdstippen is het soms moeilijk om het overzicht te bewaren. En als u soms twijfelt of u uw medicijn al heeft ingenomen die dag of niet, dan kan het handig zijn om een verdeeldoos (per dag of week) te kopen en alles klaar te zetten.

Wij kunnen als dienst individuele medicatieverdeling aanbieden (kostprijs: 5 euro/week). U krijgt dan uw medicatie mee voor één of meedere weken, mooi verdeeld per inname tijdstip.

 

Wenst u meer info over bovenvermelde diensten aarzel dan niet ons hierover aan te spreken.

In bepaalde gevallen, o.a. bij chronisch gebruik van puffers voor astma bieden wij u (gratis) een iets uitgebreider begeleidingsgesprek en opvolggesprek aan om met u te overlopen of u uw puffer correct gebruikt.

bottom of page